Smlouva na úschovu kupní ceny při převodu bytové jednotky

PRODÁVAJÍCÍ - OPRÁVNĚNÝ
otázky číslo 1 až 6
v případě více osob 7 až 10

KUPUJÍCÍ - USCHOVATEL
otázky číslo 11 až 16 
v případě více osob 17 až 21

BYTOVÁ JEDNOTKA
otázky číslo 22 až 25

ÚSCHOVNÍ - KUPNÍ CENA
otázky číslo 26 až 29