CENÍK

Není potřeba chodit k nám do kanceláře! Všechny smlouvy jsme schopni připravit online a zaslat Vám je poštou s vyznačením míst, která máte podepsat.
Na Vás je jen ověřit podpis například na poště a poslat nám podepsané smlouvy zpět!

ceny jsou bez 21% DPH (ceny jsou platné od 24. září 2021)

Sepsání Úschovní smlouvy

Smlouva na úschovu kupní ceny na pojištěném účtu

2.400 Kč

Chytrá úschova (poplatek)

= uschovávaná částka x (krát) 0,0015

0,15%
z uschovávané částky

Cena za chytrou úschovu

je součtem ceny za sepsání smlouvy a poplatku za úschovu

dle výpočtu

Kromě chytré úschovy nabízíme i další služby k prodeji nebo koupi nemovitosti

ceny jsou bez 21% DPH

Sepsání či revize Rezervační smlouvy

do 5 normostran

1.500 Kč

Sepsání či revize Kupní smlouvy

nebo smlouvy o Smlouvě budoucí kupní do 10 normostran

3.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na KN, kde hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Podání návrhu na vklad a právní zastoupení před Katastrem nemovitostí

+ kolek 2.000 Kč

500 Kč / osoba

Úschova všech listin

Úschova kupní smlouvy, kvitance a dalších listin před podáním na KN

800 Kč

Chcete vidět, co všechno v realitním právu umíme?