O chytré úschově

Obecně je úschova smluvní závazek, kdy se schovatel zavazuje převzít věc (tedy i peníze, cenné papíry, či listiny), aby ji pro uschovatele opatroval.

Prakticky jsou povinnosti upraveny smlouvou o úschově, kdy (zejména v realitních obchodech) jde o závazek advokáta převzít a uschovat peníze od kupujícího až do okamžiku splnění podmínek, kterou je zápis vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího bez právních vad a následné uvolnění těchto finančních prostředku ve prospěch účtu prodávajícího, případně uvolnění části těchto prostředků finančnímu úřadu.

Účelem je zajištění kupní ceny do doby úspěšného skončení řízení před katastrem nemovitostí a zajištění povinnosti uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.

Karel Kupující kupuje od Pavla Prodávajícího byt na hypotéku

Karel musí své bance prokázat, že má našetřených 10% hodnoty nemovitosti a proto je posílá na úschovný účet.  

Chytrá úschova vydá bance potvrzení, že má peníze od Karla ve své úschově. Banka pak na stejný úschovný účet pošle peníze z Karlovy hypotéky.  

Jakmile proběhne zápis změny vlastnického práva v Katastru nemovitostí z Pavla na Karla, chytrá úschova vyplatí Pavlovi na účet všechny peníze.  

Kde je kupní cena uschována?

Dle § 56a zákona o advokacii je advokát povinen uschovat kupní cenu na zvláštní účet u banky (tento účet je speciálně vymezen jako úschovný účet), který je oddělen od majetku advokáta. Smyslem je dvojí kombinace pojištění (pojištění profesní odpovědnosti advokáta a pojištění vkladu Garančním systémem finančního trhu) a zároveň vyloučení vložené kupní ceny z pozůstalosti advokáta, úpadku advokáta, či exekuce vedené proti advokátovi. Vložená kupní cena tak nikdy nemůže přestat patřit jedné ze stran úschovní smlouvy, dle její ustanovení. Realizace povinností advokáta z úschovní smlouvy je garantována Českou advokátní komorou systémem určení zástupce, či nástupce advokáta v případech překážky ve vykonávání advokacie, či vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?

Platby z uložených peněz klienta nejsou přípustné, s výjimkou plnění povinností ze smlouvy o úschově, či s výjimkami stanovenými právními předpisy, které jsou realizovány rozhodnutím soudu.

Zaujala Vás naše chytrá úschova?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme obratem zpátky!