CO JE TO ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA?

11.03.2019

Obecně je úschova smluvní závazek, kdy se schovatel zavazuje převzít věc (tedy i peníze, cenné papíry, či listiny), aby ji pro uschovatele opatroval. 

Prakticky jsou povinnosti upraveny smlouvou o úschově, kdy (zejména v realitních obchodech) jde o závazek advokáta převzít a uschovat peníze od kupujícího až do okamžiku splnění podmínek, kterou je zápis vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího bez právních vad a následné uvolnění těchto finančních prostředku ve prospěch účtu prodávajícího, případně uvolnění části těchto prostředků finančnímu úřadu. 

Účelem je zajištění kupní ceny do doby úspěšného skončení řízení před katastrem nemovitostí a zajištění povinnosti uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.


Kde je kupní cena uschována?

Dle § 56a zákona o advokacii je advokát povinen uschovat kupní cenu na zvláštní účet u banky (tento účet je speciálně vymezen jako úschovný účet), který je oddělen od majetku advokáta. Smyslem je dvojí kombinace pojištění (pojištění profesní odpovědnosti advokáta a pojištění vkladu Garančním systémem finančního trhu) a zároveň vyloučení vložené kupní ceny z pozůstalosti advokáta, úpadku advokáta, či exekuce vedené proti advokátovi. Vložená kupní cena tak nikdy nemůže přestat patřit jedné ze stran úschovní smlouvy, dle její ustanovení. Realizace povinností advokáta z úschovní smlouvy je garantována Českou advokátní komorou systémem určení zástupce, či nástupce advokáta v případech překážky ve vykonávání advokacie, či vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?

Platby z uložených peněz klienta nejsou přípustné, s výjimkou plnění povinností ze smlouvy o úschově, či s výjimkami stanovenými právními předpisy, které jsou realizovány rozhodnutím soudu.

Je advokát pojištěný?

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. je povinně pojištěna s minimálním pojistným limitem ve výši 50.000.000,-Kč


Kde nás najdete? Pobočky máme v Praze i v Brně

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Nebo si chcete domluvit osobní schůzku? Napište nám do kontaktního formuláře a my se Vám zpětně ozveme.